dimarts, 15 de novembre de 2011

ACTIVITATS LLIBRE DE TEXT: TEMA 2
1) Com pensaven els antics grecs que estava constituïda la matèria?
2) Actualment sabem que les partícules més petites que formen la matèria i que presenten les característiques de la mateixa s’anomene.................................................... Aquest estan formats per:.........................................amb càrrega positiva i que podem trobar al............................................ Els neutrons ,....................................càrrega i que trobem al nucli i per últim els............................................................amb càrrega ............................................i que es disposen en l’escorça.
3) Feu les activitats 2.1 i 2.2 de la pàgina 28.
4) Dos àtoms amb nombre diferent de protons poden ser del mateix element químic? Per què?
5) Què són els isòtops?
6) Quina és una de les utilitats del C-14( un isòtop del Carboni)?
7) Quan és neutre un àtom?
8) Què són els ions? Explica els dos tipus d’ions.
9) Què és el nombre atòmic d’un àtom? Quina lletra el representa?
10) I el nombre màssic?
11) Busca a la taula periòdica els elements amb nombre atòmic: 23, 5, 7, 19 i 55
12) Quin d’aquests dos valors anteriors tenen diferents els isòtops?
13) Feu les activitats 2.3, 2.4 i 2.5 de la pàgina 40

dimarts, 23 de novembre de 2010

ACTIVITATS : LA TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS

PÀGINES AMB TAULES PERIÒDIQUES:
http://usuarios.multimania.es/postguerrateruel/fotos/tperiodica.jpg

http://www.castellnouedicions.com/sa/almadraba/Almadraba/img_tic/taula_periodica.jpg

dijous, 4 de novembre de 2010

SOLUCIÓ ACTIVITATS

Aquí teniu els resultats dels problemes de classe. Bona sort.

1) S=250.000 Pa

2)S= 1,18 atm

3)S= 748,8 K

4)S= 107.081 Pa